Datablade

Här hittar du Tekniska Datablad och Säkerhetsblad (MSDS) för våra produkter.

Tekniska datablad för Duracol

Säkerhetsblad för Duracol

Tekniska datablad för PVC lim

Säkerhedsblad för PVC lim

Ring  rådgivning

Ring til oss
Skriv til oss Her

PVC Lime

Nordcoll har det välkända
PeViCol PVC-limmet. Det är ett fukthärdande lim som ägnar sig väl till både hårda och mjuka PVC-material.

PU Lime

Våra Duracolprodukter är 1-komponents polyuretanlim som härdas med hjälp av materialens och luftens fukthalt. Väl ägnat för trä, keramik, sten och plastmaterial.

Fyllning och packning

Våra tappningsmaskiner kan hantera flera typer av emballage, däribland 2-komponentsprodukter. Våra fyllningsmaskiner har stor kapacitet och kan hantera emballage ända ner till några gram.

Nordcoll A/S / Egeskovvej 12 / DK-3490 Kvistgaard / +45 4913 9222 / info@nordcoll.com