PeViCol

PeViCol er en patenteret specialklæber til limning af PVC-plast, hvor der ønskes lang åbentid og gode spaltefyldende egenskaber. PeViCol hærder blandt andet ved hjælp af fugt i luften, og vand, som accelerer limens hærdeproces. PeViCol er afprøvet og godkendt efter følgende standarder: DIN 16970 – ASTM D 2564-80 pkt. 6.3.3. – NS 2944 pkt.6.4. PeViCol kan kun anvendes til limning af PVC-plast.

Produktbeskrivelse

PeViCol er en patenteret specialklæber til limning af PVC-plast, hvor der ønskes lang åbentid og gode spaltefyldende egenskaber.

PeViCol er et tixotropisk produkt, fremstillet på basis af opløsningsmidlet NMP (N-Methyl-Pyrrolidon), som kan blandes med vand i alle forhold. PeViCol hærder blandt andet ved hjælp af fugt i luften, og vand, som accelerer limens hærdeproces.

PeViCol er afprøvet og godkendt efter følgende standarder:

DIN 16970 – ASTM D 2564-80 pkt. 6.3.3. – NS 2944 pkt.6.4.

                           

PeViCol kan kun anvendes til limning af PVC-plast.

 

Anvendelsesområder

PeViCol kan anvendes til limning af PVC til anlæg med vand og til kemikaliebelastede anlæg, svarende til anvelsesområdet for PVC.

                           

PeViCol kan anvendes uproblematisk til hård PVC-plast. Ved anvendelse til blød PVC-plast (slanger og særlig tynde fittings), skal man sørge for en hurtig hærdetid, som opnås ved gennemskylning, dypning eller påføring af vand. Dette skal gøres, da               opløsningsmidlet NMP ellers kan opløse plasten og give deformation og deraf følgende dårlig limning. I tvivlstilfælde bør der altid foretages en prøvelimning inden PeViCoL tages i anvendelse.

                           

PeViCol leveres klar til brug og må ikke blandes med andre lime eller opløsningsmidler.

                           

PeViCol må ikke komme i kontakt med vand før limning, da limen herved neutraliseres (hærder).

Teknisk data

Leverifngsform:
Flydende
Farve:
Transparent
Viskositet:
15.000-20.000 mPa.s (Brookfield RVT spindel 6, 20 rpm ved 23°C)
Tørstof:
> 18%
Vægtfylde:
1,12 g/ml

PVC Lime

Nordcoll har den velkendte PeViCol PVC lim. Den er fugthærdende og velegnet til mange, både hårde og bløde, PVC opgaver.

PU Lime

Vore Duracol produkter er 1-komponent polyurethanlime, der hærder ved hjælp af materialernes og luftens fugtindhold. Velegnet til træ, metal, keramik, sten og plastmaterialer.

Fyldning og pakning

Vores tappemaskiner kan håndtere flere emballagetyper herunder 2-komponent. Vores fyldemaskiner har en stor kapacitet og kan håndtere emballager helt ned til nogle få gram

Nordcoll A/S / Egeskovvej 12 / DK-3490 Kvistgaard / +45 4913 9222 / info@nordcoll.com